เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียน ร.ร.มัธยมวัดสิงห์


สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ที่มาร่วมเข้าโครงการเปิดบ้านฟู้ดเทคราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 277

แชร์ข้อมูล ::