การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ภาคฯ


 

การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ภาคฯ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดงาน

ในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้

ช่วงบ่าย โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดอภิปราย เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม"

#หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

#หลักสูตรภาคอุตสาหกรรม

#สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

#SCIDRU


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 306

แชร์ข้อมูล ::