ออกบูธ แนะแนวโรงเรียนสมุทรปราการ


 

ออกบูธ แนะแนวโรงเรียนสมุทรปราการ


คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและประกอบอาชีพ พร้อมทั้งออกบูธประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 380

แชร์ข้อมูล ::