จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น วาดภาพฝาผนัง


 

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น วาดภาพฝาผนัง


20 สิงหาคม 2562 อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน์ พร้อมด้วย อ.พงศ์พินิจ พินิจดำ นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปกรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ลงพื้นที่ ทำจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น วาดภาพการ์ตูนติดฝาผนัง เพื่อสร้างความสวยงาม ให้กับห้องทันตกรรมและห้องตรวจพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่านหมู่ 7(สร่างโศก) จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 466

แชร์ข้อมูล ::