โครงการอบรมการใช้สื่อโฆษณา


 

โครงการอบรมการใช้สื่อโฆษณา


22 สิงหาคม 2562 ที่ห้องเรียน 9205 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมการใช้สื่อโฆษณา โดยมีคุณอัศจรรย์ พันจุ้ย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร CAT.Telecom เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 315

แชร์ข้อมูล ::