เสนอชื่อและคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ


 

เสนอชื่อและคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ


เรียนเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทุกท่าน

เข้าประชุมเพื่อเสนอชื่อและคัดเลือกผู้แทนข้าราชการให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 324

แชร์ข้อมูล ::