สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


 

สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 งานพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาภาคปกติ จัดงานกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยมี อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกสาขาวิชา ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคีภายในสถาบัน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 273

แชร์ข้อมูล ::