อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการเข้าสู่อาชีพ


 

อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการเข้าสู่อาชีพ


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางในการเข้าสู่อาชีพในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในยุค Disruption" โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานในหน่วยงานใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 270

แชร์ข้อมูล ::