เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จัดพิธีเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยมี ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 513

แชร์ข้อมูล ::