ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้


 

ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้


วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้เชิญ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวคิดที่หลากหลายกับการบูรณาการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการสู่ความสำเร็จและยั่งยืน” ณ ห้องประชุมสิมิลัน ชั้น 4 โรงแรมเบย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 330

แชร์ข้อมูล ::