โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา


 

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม และวันที่ 3 สิงกาคม พ.ศ.2562 ณ อาคาร 1 ชั้น 10 ห้อง 1108 และ 1109


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 261

แชร์ข้อมูล ::