อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน


 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป้าหมาย จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน : เทคนิคการเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับด้วยดินปั้น ให้กับชาวบ้านชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้กับชาวบ้านได้มีความรู้และนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 192

แชร์ข้อมูล ::