พิธีต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษา


 

พิธีต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษา


งานวิเทศสัมพันธ์จัดงานพิธีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ และนักศึกษาจาก Ruichang Secondary Middle School สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้ซินหยาง จำนวน 6 คน และนักศึกษา จำนวน 60 คน ทั้งนี้เพื่อสานความร่วมมือทางวิชาการและสาธิตการสอนวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ Ruichang Secondary Middle School สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: งานวิเทศสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม :: 207

แชร์ข้อมูล ::