หนุ่มสาววัยใสเฟรชชี่ลูกพิกุลจัน ครั้งที่ 6


คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดกิจกรรมประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ภายใต้ชื่องาน "หนุ่มสาววัยใสเฟรชชี่ลูกพิกุลจัน ครั้งที่ 6" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับปีนี้รางวัลชนะเลิศประเภทเดือนมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายณัฐกรณ์ พัสถาน สาขาวิชา ภาษาไทย รางวัลชนะเลิศประเภทดาวมหาวิทยาลัย ได้แก่ นางสาวปรียาภรณ์ ปั้นบุญชู สาขาวิชา อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เอกการโรงแรม รางวัลชนะเลิศประเภทดาวเทียมมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายธนพร สุนทรธนบาล สาขาวิชา วิทยุโทรทัศน์


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 331

แชร์ข้อมูล ::