พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 420

แชร์ข้อมูล ::