อบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ชุมชนตลาดน้ำสองคลอง


คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์และศึกษาดูงานด้านบรรจุภัณฑ์และการตลาด เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ อาคารเรียนรู้ตลาดน้ำสองคลอง ตลิ่งชัน ชั้น 2 วัดตลิ่งชัน กรุงเทพ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 248

แชร์ข้อมูล ::