กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ


 

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จฯ


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีกิจกรรมการบริจาคโลหิตและกิจกรรมร่วมทำความสะอาดชุมชน คูคลองบริเวณคลองสานและคลองบางไส้ไก่


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 349

แชร์ข้อมูล ::