ปฐมนิเทศ นศ.ภาคพิเศษ 62 มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 อ.ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษา อีกทั้งยังบอกถึงแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 321

แชร์ข้อมูล ::