บริษัท ESBCO มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ


ผอ.สำนักวิทยบริการฯ รับมอบคอมพิวเตอร์ Acer All-in-one PC จากตัวแทนบริษัท ESBCO ประเทศไทย เพื่อใช้ในการบริการค้นคว้า "ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" 


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 236

แชร์ข้อมูล ::