มรธ.สป. สืบสานประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562


 

มรธ.สป. สืบสานประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกันทำบุญ สืบสานประเพณีไทยแห่เทียนจำนำพรรษา โดยได้เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาจากหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติไปยังวัดแสงธรรมบุราราม ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 384

แชร์ข้อมูล ::