พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัธนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีท่านชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการร่วมลงนามโครงการพัฒนาท้องถิ่น”โครงการอบรมการทำสติ๊กเกอร์ไลน์และทำQR Code เพื่อการพาณิชย์” วิทยากรโดยอาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ (ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา) และทีมงาน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 351

แชร์ข้อมูล ::