คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่เทียน 2562


เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษากับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่เทียนไปยังวัดบุษผารามวรวิหาร   ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลที่ 1  ในการจัดประกวดรถแห่เทียนพรรษา   โดยมี ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 288

แชร์ข้อมูล ::