วันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือกรุงเทพ ครบรอบ ๘๗ ปี


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือกรุงเทพ ครบรอบ ๘๗ ปี โดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมอบช่อดอกไม้ให้กับฐานทัพเรือกรุงเทพเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือกรุงเทพ ครบรอบ ๘๗ ปี ในวันที่ ๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 346

แชร์ข้อมูล ::