วจก แห่เทียน 62


  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี 2562 นำโดยอาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และอาจารย์ภูธร กอดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการถวายเทียน" ให้กับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 

 

  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 404

แชร์ข้อมูล ::