ภาพกิจกรรมโครงการนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน


ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการการส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการหันมารักการอ่าน และนำความรู้ในการอ่านนั้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 335

แชร์ข้อมูล ::