อบรมภาษามลายูพื้นฐาน


 

อบรมภาษามลายูพื้นฐาน


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมภาษามลายูพื้นฐาน

(จำนวนรับขั้นต่ำ 20 คน)
ทุกวันอาทิตย์ จำนวน 5 สัปดาห์/6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสริน ดิษฐบรรจง
เบอร์โทรศัพท์ 098-249-9751

Link Download ใบสมัคร https://forms.gle/WiopyvXWHqH8hkwN9


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 334

แชร์ข้อมูล ::