อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ก.พ.


 

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ก.พ.


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษภาค ก

(จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)
เรียนทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี
เวลา 17.00 – 20.00 น. จำนวน 5 สัปดาห์ รวม 45 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ชมพูนุท ถาวรวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 084-945-0687

** ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร

Link Download ใบสมัคร https://forms.gle/a9KqymV5r3zQNuQk8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 475

แชร์ข้อมูล ::