การตัดพวงมโหตร


 

การตัดพวงมโหตร


วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 โครงการอบรมเฉพาะกิจภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ โดย อาจารย์วิฆนาย วงศ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย (การตัดพวงมโหตร) เพื่อผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการตัดพวงมโหตร ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายนนท์ปวิธ ดีพรมกุล เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 340

แชร์ข้อมูล ::