วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา


 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าอาคารฝ่ายรักษาความสะอาด ฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  โดยมีกิจกรรมถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ๔๑ รูป   และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 267

แชร์ข้อมูล ::