โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต การบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่ายและทักษะการประกอบธุรกิจ ชุมชนวัติวิถีระหว่างวันที่  21-22  มิถุนายน   พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP คอมเพล็กซ์ สระบุรี ต.พุแค อ.เสริมพระเกียรติ จ.สระบุรี   


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 303

แชร์ข้อมูล ::