ชมรมผู้อาวุโสพบปะสังสรรค์


 

ชมรมผู้อาวุโสพบปะสังสรรค์


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ชมรมผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบปะสังสรรค์กัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี ผศ.อารีย์ วชิรวราการ ประธานชมรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับ สมาชิกชมรมผู้อาวุโส ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วิชัย แข่งขัน อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ มอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกใหม่ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ปรีชา แสงโชติ ผศ.วิโรจน์ เรือนแป้น ผศ.สุวรรณี เครือปาน อ.ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ และอ.เผชิญ สังข์น้อย.


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 747

แชร์ข้อมูล ::