มรธ.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


 

มรธ.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงหน่วนงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอุตสาหกรรมบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 557

แชร์ข้อมูล ::