พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562


 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณ ตลอดจนเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ จากนั้น มีพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศีกษาใหม่ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 506

แชร์ข้อมูล ::