สมาคมผู้รับจัดการขนส่ง TIFFA เข้าพบ ผู้บริหาร วจก


วันที่ 13 มิ.ย. 62 ช่วงเวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้จัดการสมาคม/ผู้อำนวยการ ITBS และคณะ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ  เพื่อประชุมร่วมกันจัดทำหลักสูตการฝึกอบรมสำหรับพัฒนานักศึกษาในสายงานโลจิสติกส์ ร่วมกัน รวมไปถึงวางแผนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ ณ ประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 410

แชร์ข้อมูล ::