SAR19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


 

SAR19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนการดำเนินงานของคณะและจัดทำรายการการประเมินตนเอง ปี 2561 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 278

แชร์ข้อมูล ::