Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอบางพลี


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอบางพลี


เมื่อวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ที่อาคารอุตสาหกรรมบริการ(โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการวิชาการให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอบางพลี ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 326

แชร์ข้อมูล ::