MOU โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอบางพลี


 

MOU โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอบางพลี


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ห้องสัมมนา ชั้น1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อ.ภัทรพล พรหมมัญ พร้อมด้วย อ.วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้การต้อนรับนางสาวสุริสา วรอานันท์ พัฒนาการอำเภอบางพลี ที่ได้มาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 282

แชร์ข้อมูล ::