การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราขการ


ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง

กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

โดยรับสมัคร รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 19 มิถุนายน 2562 ในวันเวลาราชการ ดังนี้

ประธานสภา                                    จำนวน 1 ราย

กรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ     จำนวน  11 ราย

กรรมการสภาจากข้าราชการ              จำนวน 9  ราย

 

 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 422

แชร์ข้อมูล ::