มรธ.ร่วมกับบิ๊กซี สร้างความร่วมมือทางการศึกษา


 

มรธ.ร่วมกับบิ๊กซี สร้างความร่วมมือทางการศึกษา


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจ ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 429

แชร์ข้อมูล ::