ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้การต้อนรับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ้าวจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชุมหารือแนวทางแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาบริการธุรกิจ และสาขาวิชาการโรงแรม โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 496

แชร์ข้อมูล ::