โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ


ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ

โดยวิทยากร อาจารย์นพรัตน์  ปัญญาดิลพงศ์ และ คุณกมลวรรณ  เขียวคราม


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 431

แชร์ข้อมูล ::