ประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 4


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้การต้อนรับ นายชูชาติ แก้วนอก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้อำนวยความสะดวกอาคารและสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานดังกล่าว


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 374

แชร์ข้อมูล ::