การศึกษาความต้องการ การพัฒนาชุมชนในเขตบางกอกใหญ่


 

การศึกษาความต้องการ การพัฒนาชุมชนในเขตบางกอกใหญ่


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับชุมชนบางกอกใหญ่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาความต้องการ การพัฒนาชุมชนในเขตบางกอกใหญ่" เพื่อสอบถามและจัดเก็บข้อมูลความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าไปช่วยแก้ไข สนับสนุนและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 411

แชร์ข้อมูล ::