โครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า


 

โครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า


วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคาร 1  ชั้น 7 ห้อง 1712  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดโครงการวิพากษ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 364

แชร์ข้อมูล ::