มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัล IPv6


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมงานงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เนื้คพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ปี พ.ศ 2561 (PV6 Award 2018) ณ โรงแรมเซ็นทรา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 463

แชร์ข้อมูล ::