ประกาศ


 

ประกาศ


เรื่อง การดำเนินให้ได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 275

แชร์ข้อมูล ::