ภาพกิจกรรมโครงการคลินิกคอมพิวเตอร์


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการคลินิกคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื่องต้นได้ ณ ลานกิจกรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส


แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 333

แชร์ข้อมูล ::