ถวายปริญญาบัตรพระภิกษุและมอบประกาศนียบัตร


เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีถวายปริญญาแด่พระภิกษุ
ในโอกาสที่รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิต และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพครู โดยมี
ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีถวายปริญญาบัตรแด่พระภิกษุ จำนวน 2 รูป และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 20 คน

จากนั้น ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย และผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท พร้อมทั้งถ่ายรูปหมู่บัณฑิตร่วมกัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 836

แชร์ข้อมูล ::