อบรมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ


 

อบรมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากร และศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดี กล่าวให้การต้อนรับวิทยากร คุณธนวรรณ มานะศรี กิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรในคณะเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 281

แชร์ข้อมูล ::