ผู้บริหาารคณะวิทยการจัดการร่วมสักการะพระเจ้าตากสิน


 

ผู้บริหาารคณะวิทยการจัดการร่วมสักการะพระเจ้าตากสิน


คณะผู้บริหาาร คณะวิทยการจัดการ สักการะพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นมงคล ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ลานพิกุนจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 438

แชร์ข้อมูล ::